Monthly Archives: September 2015

  • Blog

รหัสปลด Lock หน้าจอ ยอดฮิตบน iOS และ Android

หลายเดือนที่ผ่านมา มีโอกาสได้ทำการทดสอบระบบ โดยเชิญผู้ใช้ อาสาสมัคร มาทดสอบ App ของทีมงาน ทั้ง Android และ iOS โดยเครื่องที่ใช้ร่วมทดสอบ เป็นเครื่องของเจ้าตัวเอง จึงเกิดการสังเกตุว่า การ Lock หน้าจอ ... read more