Monthly Archives: June 2016

  • Blog

วิธี Upload รูป ให้แสดงแบบ 360 องศา ใน Facebook

เปิดตัวไปแล้ว สำหรับ Feature ในการ แสดงรูปถ่ายแบบ Panorama ในแบบ 360 องศา ซึ่งสามารถ หมุนดูได้ด้วย Mouse หรือ ด้วยการ ขยับเครื่องโทรศัพท์ ไปรอบๆ ก็จะเห็นภาพรอบตัว ตามต้นฉบับได้ ก่อนหน้านี้ Facebook ได้มี ... read more
  • 2808
  • 0
  • 6