LINE เตรียมออกสติ๊กเกอร์พูดได้ สำหรับธุรกิจ แพ๊คเกจเริ่มต้น 5.5 ล้านบาท

LINE official Account จะมาพร้อมกับบริการใหม่ เพื่อขยายความสามารถของ LINE Sticker เพราะนอกจากจะเป็นสติ๊กเกอร์แบบ เคลื่อนไหว ได้แล้ว วันนี้ LINE เตรียมปล่อย LINE Sound Sticker คือมีเสียงด้วย นึกถึงสมัยที่เราเล่น MSN Plus แต่ก่อน จะสามารถส่ง Emoticon แบบมีเสียงให้กันได้

ซึ่งจากในงาน LINE 2015 Thank You Party ตัวแทนจาก LINE ได้กล่าวว่า ถ้าแบรนด์ไหน สนใจ อยากจะเข้าใช้บริการ LINE Sound Sticker ต้องเตรียมเงินไว้ 5.5 ล้านบาท เป็นขั้นต่ำ

line sound sticker

ที่มา