Digital Skill ที่คุณควรมี

นับตั้งแต่มีกระแสการทำ digital transformation เกิดขึ้น การแย่งตัวทีมงาน, พนักงานที่มี skill ทางด้าน digital ก็ร้อนแรงเหลือเกิน ในปี 2022 เป็นปีที่ผมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นทีมงาน เยอะมาก ร่วม 5-60 คนได้ พบว่า ในกลุ่มคนที่อยู่ในสาย IT อยู่แล้ว ดูจะมีปัญหาไม่มากนัก แต่กับคนที่อยู่นอกสาย IT ดูจะต้องเหนื่อยหนักหน่อย เพราะต้องยอมรับว่า Digital skill เป็นสิ่งที่ต้องมี ในยุคที่อะไรๆ จะถูก Trans ไปเป็น digital

วันนี้ผมมาสรุป 9 Trends ที่ความมีติดตัว ไม่ว่าคุณจะอยู่สายงานไหน เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุค Digital มาลองดูว่า คุณมีอะไรบ้าง ครบ หรือขาดอะไรไปหรือไม่ ?

  • Social Media Marketing – การสร้าง Campaign บนสื่อ Social Media กลายเป็น Basic Skill ที่ทุกคนควรพอทำได้ เพื่อสร้าง Content และประชาสัมพันธ์ง่ายๆ ได้เอง เช่นการ Boost Post 
  • Data analytic – การทำ Data Analytic ด้วยเครื่องมือเช่น Google Data Studio หรือ Excel การทำ Pivot Data การจำแนกประเภทข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดทำรายงาน วิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ เป็น Skill ที่ควรมีไว้ในยุค Data Driven นี้
  • Graphic Designing – ทักษะการออกแบบ อาจเป็นทักษะเฉพาะทาง แต่ การเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบ เช่น Canva สร้าง Theme สำหรับงาน Presentation หรือ Printing ประชาสัมพันธ์ง่ายๆ เป็น Skill ที่ควรศึกษาไว้ในปีนี้
  • Cloud Computing – การใช้เครื่องมือบน Cloud เป็นทักษะที่ควรเริ่มศึกษาไว้ การใช้ Cloud Drive เช่น Google Drive การสร้าง Share folder, Share file การทำงานร่วมกันบน Cloud เช่น Google Doc, Office 365 จนถึงการใช้เครื่องมือการประชุม Online ล้วนเป็น Skill การทำงานบน Cloud Computing ทั้งสิ้น จึงควรเรียนรู้และเข้าใจ เพื่อสามารถทำงานในยุค Work from anywhere ได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ
  • Basic Programming – การเขียนโปรแกรม ดูเป็นเรื่องไกลตัว สำหรับคนที่ไม่ได้มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ แต่ความรู้ในมุม Programming ช่วยให้เรามี Logic ที่ดี และเข้าใจกระบวนการงาน Digital ทั้งหมดได้ การเพิ่ม Skill ทางด้าน Basic Programming ให้กับทุกคน จึงช่วยให้การทำ Digital Transformation ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ภาษา SQL ที่ทุกคนสามารถใช้เพื่อดึงข้อมูลจาก Database ในรูปแบบที่ต้องการได้ และการเขียน Python เล็กๆ น้อยๆ ได้ เพื่อสร้างระบบการทำงานส่วนตัว ก็ช่วยให้การทำงาน Routine ได้ดียิ่งขึ้น 
  • Basic Website Creation – หากว่าการเข้าใจภาษาทาง Programming ยังดูยุ่งยากเกินไป การใช้ Tools หรือเครื่องมือในการสร้าง Website ได้ ก็ดูเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้ในอีกมุมหนึ่ง การสร้าง Website แบบง่ายๆ ผ่านเครื่องมือ Online เช่น Wix.com , WordPress.com ก็ช่วยยกระดับของคุณไปอีกระดับได้เช่นกัน
  • Personal Data Protection – ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเข้าหา Digital ความเข้าใจเรื่องการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัยในข้อมูล เป็นทักษะที่ควรมี และสำคัญมากๆ องค์กรควรให้ความรู้ด้านนี้กับพนักงานทุกท่าน และในมุมส่วนตัวควรหาคอร์สเพื่อศึกษาเรื่องนี้ไว้สักหน่อยก็ดี 
  • Digital Problem Solving – ทักษะการแก้ไขข้อผิดพลาดทาง Digital เช่น Login ไม่ได้, Password ผิด โดน Lock โดน Platform Ban พวกนี้ อาจเกิดขึ้นได้เสมอ จึงควรมีความเข้าใจ ในวิธีการแก้ไขเบื้องต้นติดตัวไว้
  • Crypto Currency and Blockchain – ไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่ แต่มันจะเข้ามาในชีวิตประจำวันคุณแน่นอน วันนี้คุณเริ่มศึกษา Web3.0 การใช้ Digital Wallet เช่น Metamask ไว้ได้เลย รวมถึงการเปิด Port ของกระดาน Trade Crypto ไว้สักแห่ง เพื่อเป็นความรู้ก็ดี