รู้หรือไม่? เราสามารถ Back up Facebook ได้!!!

เราเข้า Facebook ทุกวัน เรา Post ข้อมูลอะไรไว้มากมาย รูปภาพ สถานที่ ประวัติต่างๆ ไม่ต่างอะไร กับการเก็บประวัติ ส่วนตัวเอาไว้ เคยคิดหรือไม่ว่า ? ถ้าวันนึงมันหายไป ? ถ้า Facebook มันยกเลิกบริการ ! หรือถ้า Facebook มันเก็บตังขึ้นมาจริงๆ ในราคาที่รับไม่ไหว เราจะทำยังไงกับข้อมูลของเรา วันนี้ เราสามารถที่จะ Back up ข้อมูลต่างๆ จาก Facebook ลงมาเก็บไว้ที่เครื่องเราได้แล้ว โดยข้อมูลที่เราสามารถ Download มาได้ ประกอบด้วย ข้อมูล Profile ของเราทั้งหมด ข้อมูล Contact info (เช่น เบอร์โทร, อีเมล์ จากในโทรศัพท์ที่ทำ sync กับ facebook ไว้) ข้อมูล Wall post ทั้งหมด […]