รหัสปลด Lock หน้าจอ ยอดฮิตบน iOS และ Android

หลายเดือนที่ผ่านมา มีโอกาสได้ทำการทดสอบระบบ โดยเชิญผู้ใช้ อาสาสมัคร มาทดสอบ App ของทีมงาน ทั้ง Android และ iOS โดยเครื่องที่ใช้ร่วมทดสอบ เป็นเครื่องของเจ้าตัวเอง จึงเกิดการสังเกตุว่า การ Lock หน้าจอ ของแต่ละคน สามารถรวมฮิต เป็นที่นิยมมาได้ดังนี้ รวมฮิตรหัสปลด Lock หน้าจอ Android อันดับ 1 Zig Zag   Zig Zag เป็นรูปแบบการปลด Lock หน้าจอ ที่เราเห็นบ่อยที่สุด โดยเป็นทั้งตัว Z หรือตัว N โดยถือเป็นกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนอีกกลุ่มนึง จะเป็นกลุ่ม ครบทุกช่อง คือลากให้โดนทุกจุด   ส่วนของ iOS นั้น เท่าที่สังเกตคือ “ปีเกิด” เช่น 2526, 2519 กลุ่มพวกที่ขึ้นต้นด้วย 25 […]