Digital Skill ที่คุณควรมี

นับตั้งแต่มีกระแสการทำ digital transformation เกิดขึ้น การแย่งตัวทีมงาน, พนักงานที่มี skill ทางด้าน digital ก็ร้อนแรงเหลือเกิน ในปี 2022 เป็นปีที่ผมสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมเป็นทีมงาน เยอะมาก ร่วม 5-60 คนได้ พบว่า ในกลุ่มคนที่อยู่ในสาย IT อยู่แล้ว ดูจะมีปัญหาไม่มากนัก แต่กับคนที่อยู่นอกสาย IT ดูจะต้องเหนื่อยหนักหน่อย เพราะต้องยอมรับว่า Digital skill เป็นสิ่งที่ต้องมี ในยุคที่อะไรๆ จะถูก Trans ไปเป็น digital วันนี้ผมมาสรุป 9 Trends ที่ความมีติดตัว ไม่ว่าคุณจะอยู่สายงานไหน เพื่อรองรับการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ยุค Digital มาลองดูว่า คุณมีอะไรบ้าง ครบ หรือขาดอะไรไปหรือไม่ ?