วางบิล รับเช็ค เครดิต 3คำ ที่มือใหม่รับงาน ควรรู้

ได้มีโอกาส ร่วมงานกับมือใหม่ หลายๆ คน ส่วนใหญ่พบว่า “ทำงานเป็น แต่เก็บตังลูกค้า ยังไม่ค่อยเป็น” เพราะขาดความเข้าใจ ใน 3 คำนี้

คำแรกคือ “กำหนดวางบิล”

เมื่อเราได้ส่งมอบสินค้า หรือบริการ ใดๆ เรียบร้อยแล้ว ปกติ เราก็จะนำเอาใบสำคัญจ่าย (Invoice) ไปวางเลย บางองค์กรที่ไม่ได้มีความเคร่งครัด อะไรนัก ก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีระบบบัญชีที่เข้มงวด คุณจะไม่สามารถวางบิลได้ทันที เพราะคุณจะต้องรับทราบ “กำหนดวางบิล” ของแต่ละบริษัทก่อน เช่น บางบริษัท กำหนดรับวางบิลทุกวันศุกร์ หรือบางบริษัท กำหนดรับวางบิลทุกวันที่ 5 ของเดือน นั่นหมายความว่า ถ้างานคุณส่งมอบวันที่ 6 คุณก็ต้องไปวางบิล ในวันที่ 5 เดือนถัดไป ทันที ซึ่งจะส่งผลกระทบ ถึงข้อต่อไปคือ “กำหนดรับเช็ค”

คำที่สองคือ “กำหนดรับเช็ค”

เมื่อคุณได้วางบิล ให้กับบริษัท คู่ค้า ของคุณแล้ว นั่นหมายความว่า เขายินดีรับยอดหนี้ดังกล่าวไว้เรียบร้อย และได้ตั้งคุณเป็นเจ้าหนี้ สำหรับยอดดังกล่าวแล้ว โดยปกติ คุณจะได้เอกสารที่เรียกว่า “ใบรับวางบิล” กลับมาด้วย ในใบนั้น ให้ดูรายละเอียดดีๆ จะบอกถึง “กำหนดรับเช็ค” โดยปกติ บริษัท องค์กร ขนาดใหญ่ จะมีการจ่ายเช็คเป็นรอบ เช่นจ่ายทุกศุกร์ เว้นศุกร์ หรือจ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน ตรงนี้สำคัญ คุณควรศึกษาให้ดีๆ เพราะถ้าจังหวะการวางบิลของคุณ ไม่สัมพันธ์กับรอบการรับเช็คในรอบเดือนนั้นๆ นั่นหมายความว่า คุณต้องรอไปรอบถัดไปทันที เช่น คุณวางบิลรอบวันที่ 5 กำหนดรับเช็คที่เร็วที่สุดคือรอบวันที่ 25 แต่ระหว่าง วันที่ 5 – 25  มีระยะเวลาห่างกันแค่ 20 วัน ระบบบัญชีไม่สามารถทำงานได้ทัน จึงต้องรอไปยังรอบการจ่ายถัดไป นั่นทำให้คุณต้องรู้จัก คำต่อมาคือ “เครดิตเทอม”

คำสุดท้ายคือ “เครดิตเทอม”

เมื่อรับวางบิลไปแล้ว โดยส่วนใหญ่ที่เจอ จะมีระยะเวลาการรอจ่าย (เครดิต) ประมาณ 30 วัน บางองค์กรอาจเป็น 45 หรือ 60 วันก็ได้ ตรงนี้ต้องดูดีๆ เพราะถ้าเจอ เครดิต 60 วัน นั่นหมายความว่า คุณส่งมอบสินค้าไปแล้ว แต่คุณจะไม่ได้เงินภายในรอบเดือนนั้นๆ แน่นอน ต้องรอไป 2 เดือน ถึงจะได้ เคยได้ยินว่า หน่วยงานราชการบางแห่ง มีเครดิตยาวถึง 180 วัน ก็มี (ได้ยินมา ไม่เคยเจอ)

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 คำนี้ มีความสำคัญ ต้องศึกษาให้เข้าใจ ถึงคู่ค้าแต่ละเจ้า ว่ามีนโยบาย 3 อย่างนี้ อย่างไร เพื่อเราจะได้วางแผนได้อย่างเหมาะสม

นาย สเต็ป